ПОРТФОЛИО - Външна реклама /

част от реализираните проекти

Билбордове

Кампания за ŠKODA Fabia

Брандирана съблекалня

Кампания за Braun

Брандирана тента

Кампания за ŠKODA

Знамена

Кампания за Gillette

“Ракети”

Кампания за ŠKODA

“Тотеми”

Проект за ŠKODA

Банер

Проект за Gillette

Банер

Проект за ŠKODA

Банер

Проект за ŠKODA

Знамена

Проект за ŠKODA

Брандиран бус

Проект за P & G

Билборд

Проект за ŠKODA

“Тотеми”

Проект за ŠKODA

Билбордове

Проект за ŠKODA

Банери

Проект за ŠKODA

Билбордове

Проект за Gillette

Билбордове

Проект за ŠKODA

Билбордове

Проект за ŠKODA

Билбордове

Проект за ŠKODA

Билбордове

Проект за ŠKODA

Билбордове

Проект за ŠKODA

Билбордове

Проект за ŠKODA

Знамена

Проект за Gillette

Знамена

Проект за ŠKODA

Маскот костюм

Проект за ŠKODA