ПОРТФОЛИО - Печатна реклама /

част от реализираните проекти

 • Каталози
  Проект за Braun
 • Каталози
  Проект за Yves Rocher
 • Каталози
  Проект за ŠKODA
 • Хартиени торби
  Проект за Gillette
 • Уоблери
 • Плакати
  Проекти за ŠKODA

Каталози

Каталог за ŠKODA Superb

Плакати

Кампания за ŠKODA

Уоблери

Уоблери за продукти

Хартиени торби

Проект за ŠKODA

Брошури

Проект за ресторант Далия

Балони

Проект за ŠKODA

Тетрадки

Проект за Duracell

Флаери

Проект за ДЮФК Шампионспорт

Торби PE

Проект за Braun

Каталози

Проект за ŠKODA

Каталози

Проект за Yves Rocher

Скреч карти

Проект за Head & Shoulders

Плакати

Проект за ДЮФК Шампионспорт

Стикери за стъкло

Стикери Бутни/Дръпни за Gillette

Брошури

Проект за Salomon

Грамоти

Проект за ДЮФК Шампионспорт

Каталози

Проект за TESA

Книжка

Проект за Pampers

Хартиени Торби

Проекти за Gillette

Каталози

Проект за ŠKODA

Брошури

Проекти за Simlogic

Уоблери

Проекти

Каталози

Проект за VRG Studio

Пликове PE

Проект за Braun

Каталози

Проект за Yves Rocher

Каталози

Проект за ŠKODA

Плакати

Проект за Gillette

Хартиени торби

Проект за Gillette

Каталози

Проект за ŠKODA

Листовки

Проект за ŠKODA

Плакати

Проекти

Пликове PE

Проект за Braun

Уоблери

Проекти

Каталози

Проект за ŠKODA

Хартиени торби

Проект за Duracell

Плакати

Проекти за ŠKODA

Хартиени торби

Проект за Oral-B

Скреч карти

Проекти за Lenor

Плакати

Проекти

Плакати

Проекти

Плакати

Проекти

Плакати

Проекти за ŠKODA

Плакати

Проекти за ŠKODA

Плакати

Проекти за ŠKODA

Плакати

Проекти за ŠKODA

Плакати

Проекти за Gillette

Плакати

Проекти за Gillette

Скреч карти

Проект за Ariel