ПОРТФОЛИО - Бизнес материали /

част от реализираните проекти

Книжки

Книжки за EY

Материали за презентация

Прооект за събитие на P&G

Календари

Календар-пирамидки за ŠKODA

Сертификати

Проект за обучение на ŠKODA

Тефтер за записки

Проект за обучение на Gillette

Химикалки и моливи

Проект за Simlogic

Пликове за писма

Проект за P & G

Календари

Проект за Simlogic

Печати

Проект за PGM Consult

Формуляри

Проект за Simlogic

Материали за презентация

Проект за P & G

Материали за обучения

Папка с рингове за P & G

Календари

Еднолистов календар за ŠKODA

Табелки

Табела за офис - стъкло

Табелки

Табела за офис - алуминий

Календари

Многолистов календар за ŠKODA

Материали за събитие

Проект за събитие на ŠKODA

Визитки картички

Проекти

Баджове / пропуски

Проект за P & G

Материали за събитие

Проект за община Ловеч

Материали за събитие

Брандиран фон за снимки за ŠKODA

Календари

Работен календар за ДЮФК

Календари

Джобни календари за H & S

Хартиени торби

Торби за подаръци за Simlogic

Материали за обучение

Проект за P&G

Календари

Настолни календари за Naturela

Визитни картички

Визитни картички за Simlogic

Рекламен часовник

Проект за Gillette

Тефтер за записки

Проект за Simlogic

Материали за събитие

Проект за P&G

Визитни картички

Проекти

Календари

Настолни календари за H & S

Материали за обучение

Грамоти за P&G

Работни календари

Проект за Gillette

Материали за събитие

Проекти за ŠKODA

Визитни картички

Проект за NOSMEAR

Материали за обучение

Тефтер за записки за Gillette

Материали за обучение

Грамоти

Работни календари

Работни календари за Duracell

Визитни картички

Проекти

Календари

Джобни календари за Gillette

Календари

Работни календари за Braun

Визитни картички

Проекти

Визитни картички

Проекти