УСЛУГИ /

Какво може да ви предложим

Да превърнем вашите идеи в готови рекламни материали

С повече от 15 години в областта на рекламата на продукти от FMCG сектора, агенцията разполага с необходимия опит в реализацията на голямо разнообразие рекламни продукти.

Пълен набор от услуги за дизайн, предпечат и печат

Разработване на дизайн на проекта, предпечат, корекции, и подготовка за печат. Можем да ви предложим и отпечатване, и изработка на готовия проект.

Съобразяване с корпоративната идентичност и изискванията на марката

Дългогодишната работа с международни компании и марки ни е научила да съобразяваме всеки проект със стилистичните изисквания на клиентите. Това осигурява единен стил на представянето на клиентите независимо от типа на рекламния материал или медия.

Външна реклама

Билбордове, банери, знамена, брандиране на автомобили, брандиране в точките на продажби...

Бизнес Акциденция

Всичко необходимо за вашата компания - бланки, папки, пликове за писма, визитни картички...

Календари, бележници и тефтери...

Печатни материали

Каталози, брошури, дипляни, плакати...

Материали за презентации и обучения

Опаковки, етикети, стикери

Промоционални опаковки и стикери

Продуктови стикери, етикети

Дизайн

След запознаване със заданието (Creative brief) се разработва и предлага дизайн, като се съобразяват изискванията и насоките на марката (Brand Manual).

Предпечат

След одобрение на дизайн концепцията и предоставяне на изходни материали (лога, снимки, текстове...), се разработва детайлно съответният рекламен материал. Изготвя се предпечата, така че да отговаря на спецификите на крайния продукт - цветност, медия, технически ограничения и особености на производствения процес.
На клиента се представя първа чернова в ниска резолюция. Съвместно се правят необходимите корекции и редакции.
След одобрение на крайния вариант на проекта се изготвят файлове за печат и производство във висока резолюция.

Производство на крайния продукт

С клиента се уточняват техническите детайли, свързани с производствения процес.
Предоставя се калкулация за производството на рекламните материли.
След получаване на потвърждение от клиента на избран вариант и цена, се пристъпва към производство. В рамките на уговорените срокове се извършва доставка на готовите рекламни продукти.