ПОРТФОЛИО - Опаковки, Етикети, Стикери /

част от реализираните проекти

Опаковки

Промоционални опаковки за Always

Промоционални стикери

Промоционални стикери за H&S

Етикети

Етикети за NOSMEAR

Продуктови стикери

Стикери за H&S

Опаковки

Промо-опаковки за Always

Етикети

Проект за NOSMEAR

Опаковки

Проект за H&S

Опаковки

Проект за Oral‑B

Опаковки

Проект за Blend‑a‑med

Опаковки

Проект за Wash&Go

Опаковки

Проект за Gillette

Опаковки

Проект за Gillette

Опаковки

Проект за Gillette

Опаковки

Проект за мартеници

Опаковки

Проект за Gillette

Опаковки

Проект за Gillette

Опаковки

Проект за H & S

Опаковки

Проект за Gillette

Опаковки

Проект за Pantene

Опаковки

Проект за Gillette

Етикети

Проект за Grand Macha

Етикети

Проект за бански

Етикети

Проект за Tower Paints

Опаковки

Проект за Coco Republic

Опаковки

Проект за SfAVEreak

Етикети

Проект за Onol

Етикети

Проект за Onol

Етикети

Проект за Red Planet

Опаковки

Проект за Magita

Опаковки

Проект за Magita

Опаковки

Проект за Royal Office

Опаковки

Проект за Cell Armor

Опаковки

Проект за RevCoffee